Gymnastiekvereniging Ommoord

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Huisregels

Onze lessen

Blijven kijken tijdens de lessen
H
et is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders blijven kijken tijdens de lessen. Dit leidt de turnsters af van hun oefeningen, waarvoor altijd alle concentratie nodig is!
Tijdens de allereerste les mag u uiteraard blijven kijken, maar daarna is het uitsluitend toegestaan de turnsters voor de les in de gymzaal af te zetten en na afloop weer in de kleedkamer op te halen.

Gymmie Scoreles: de recreatieleden turnen volgens het Gymmie-systeem. Een methodische opbouw voor turnonderdelen, waarbij tussentijdse stappen worden beloond via Gymmies. Tijdens de Gymmie Scoreles zijn ouders welkom om te komen kijken naar wat hun kind de voorgaande periode heeft geleerd!

De kleuters werken aan de hand van het Gymkids-systeem, hierbij leren de kleuters zich op een verantwoorde manier bewegen. Aan het eind van een serie lessen krijgen de kleuters een diploma waarop staat wat ze allemaal al kunnen. Tijdens deze diplomalessen zijn ouders van harte uitgenodigd om te komen kijken!

Afmelden voor een les?
O
mdat bij het voorbereiden van de lessen rekening wordt gehouden met het aantal deelnemers is het van belang dat u zich bij de leiding afmeldt wanneer u door omstandigheden bent verhinderd. Hun gegevens vindt u in de Sportkalender die u aan het begin van ieder seizoen (of bij lid worden) van ons ontvangt.

ALV
In een vereniging worden beleidsbeslissingen in principe genomen met meerderheid van stemmen; leden en ouders van leden moeten volgens de statuten het beleid mede bepalen. Het bestuur kan het dus niet alleen! Uw aanwezigheid op de algemene ledenvergadering wordt dan ook zeer op prijs gesteld.


Bedanken als lid
Mocht u om wat voor reden dan ook het lidmaatschap willen opzeggen, dan dient dit altijd schriftelijk of per email te geschieden. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden (vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand).


Statuten (10-9-1982)

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu