Inschrijven - Gymnastievereniging Ommoord

Gymnastiekvereniging Ommoord
Plezier in turnen en bewegen!
Ga naar de inhoud
Ben je enthousiast geworden, en lijkt het je leuk om ook eens met ons mee te turnen?

Kom dan eens langs! Je eerste les is een proefles en is dus gratis!!
Maak wel vooraf een afspraak. Lessen waarvoor een wachtlijst is zijn niet vrij toegankelijk voor een proefles!

Besmet geraakt met het turnvirus? Dat kun je lid worden van onze gezellige vereniging en betaal je vanaf dan contributie. Vraag dan bij de juf het inschrijfformulier (de contributie per groep staat hierin vermeld), vul het in en lever het in tijdens je volgende les. Betaal je de contributie via automatische incasso? Dan krijg je € 5,00 korting op je jaarcontributie! Vul in dat geval ook het machtigingsformulier bij het inschrijfformulier in. Ben je benieuwd naar wat we met je gegevens doen? Check dan onze privacyverklaring.

En vergeet na inschrijving niet de welkomstbrief te lezen!

Verenigingscontributie per maand (excl. jaarlijkse bondscontributie KNGU)
Recreatieturnen => maandelijks € 15,00
Conditie-sport-en-spel => maandelijks € 15,00
Wil je het verenigingspakje bestellen?
Het turnpakje van de foto is het verenigingspakje van Gymnastiekvereniging Ommoord. Door HIER te klikken kun je dit turnpakje eenvoudig bestellen bij de firma Tema Turn. In de webwinkel van Tema Turn vind je een maattabel, waarmee je de benodigde maat kunt bepalen. Mocht het artikel niet blijken te passen, dan is omruilen vanzelfsprekend mogelijk.
Meer foto’s en de prijzen van dit turnpakje vind je op www.tt-gymnastics.nl (TemaTurn), evenals andere producten zoals bijpassende turnleggings, haarwokkels, turnschoentjes of andere accessoires.
Huisregels

Blijven kijken tijdens de lessen
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat ouders blijven kijken tijdens de lessen. Dit leidt de turnsters af van hun oefeningen, waarvoor altijd alle concentratie nodig is!
Tijdens de allereerste les mag u uiteraard blijven kijken, maar daarna is het uitsluitend toegestaan de turnsters voor de les in de gymzaal af te zetten en na afloop weer in de kleedkamer op te halen.

Jaarlijks worden twee kijklessen gepland. Tijdens de kijkles zijn ouders welkom om te komen kijken naar wat hun kind de voorgaande periode heeft geleerd!

Afmelden voor een les?
Omdat bij het voorbereiden van de lessen rekening wordt gehouden met het aantal deelnemers is het van belang dat u zich bij de leiding afmeldt wanneer u door omstandigheden bent verhinderd. Hun gegevens vindt u in de Sportkalender die u aan het begin van ieder seizoen (of bij lid worden) van ons ontvangt.

ALV
In een vereniging worden beleidsbeslissingen in principe genomen met meerderheid van stemmen; leden en ouders van leden moeten volgens de statuten het beleid mede bepalen. Het bestuur kan het dus niet alleen! Uw aanwezigheid op de algemene ledenvergadering wordt dan ook zeer op prijs gesteld.

Bedanken als lid
Mocht u om wat voor reden dan ook het lidmaatschap willen opzeggen, dan dient dit altijd schriftelijk of per email (via ledenadministratie@gvommoord.nl) te geschieden. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden (vanaf de eerste dag van de volgende kalendermaand).
Telefoon: 06-10 94 48 75
Terug naar de inhoud