Onze vertrouwenscontactpersoon - Gymnastievereniging Ommoord

Gymnastiekvereniging Ommoord
Plezier in turnen en bewegen!
Ga naar de inhoud
De vereniging: wie is wie
Waarom een vertrouwenspersoon bij GV Ommoord?

GV Ommoord wil natuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met turnen. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan dan negatief klinken: we doen er met elkaar immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen.

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag voor kan komen. Dit willen we bij GV Ommoord zoveel mogelijk voorkomen. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen GV Ommoord een vertrouwenspersoon te vinden is. Zij is het centrale aanspreekpunt om met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de vereniging omgaan leuk en veilig blijft.

De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en sporters. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling voorkomen wordt.

Rol en taken vertrouwenspersoon

  • De vertrouwenspersoon heeft een eigen plaats en verantwoordelijkheid binnen en buiten de vereniging, en treedt voornamelijk op voor leden en ouders.
  • Bij conflicten treedt zij op als intermediair tussen de betrokken partijen, waarbij ze gevraagd kan worden om als bemiddelaar op te treden.
  • De vertrouwenspersoon treedt in alle situaties onpartijdig op.
  • Ze behandelt zaken in vertrouwelijke sfeer en stelt alleen derden in kennis met toestemming van de betrokkene.
  • Alleen met toestemming van de betrokkene vindt zonodig verder overleg plaats en brengt de vertrouwenspersoon rapport uit bij het bestuur.

Het bestuur van GV Ommoord heeft Marion Miltenburg aangewezen en bereid gevonden om als vertrouwenspersoon op te treden.  

Marion Miltenburg, vertrouwenscontactpersoon: "Graag stel ik mijzelf aan u voor. Op mijn negende ben ik zelf bij gymnastiek vereniging Ommoord gestart in de recreatiegroep. Op mijn elfde ben ik bij de selectie ingestroomd tot mijn twintigste. Daarna heb ik zelf een aantal jaren les gegeven. Ik heb de periode van les ontvangen en lesgeven met veel plezier beleefd. Er was een veilige en gezellige sfeer waarin iedereen naar beste kunnen de ruimte had om zich op fysiek en mentaal vlak te ontwikkelen. Het was fijn om te zien hoe mijn turnsters iedere week met veel plezier en verhalen naar de les kwamen. Deze fijne sfeer gun ik ook voor de huidige en toekomstige leden. Ondanks dat er tot nu toe geen vervelende incidenten hebben voorgedaan kan dit altijd bedoeld of onbedoeld voorkomen. Het is dan van belang om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken en dat er een luisterend oor voor leden en ouders aanwezig is. Ik ben hiervoor uw eerste aanspreekpunt."

Telefoon: 06-10 94 48 75
Terug naar de inhoud