Privacyverklaring - Gymnastievereniging Ommoord

Gymnastiekvereniging Ommoord
Plezier in turnen en bewegen!
Ga naar de inhoud
Gymnastiek Vereniging Ommoord
KVK 40342446 - Blauwgras 91 - 3068BB Rotterdam

De gegevens die we via het inschrijfformulier van de vereniging van u vragen zijn noodzakelijk voor het bijhouden van de (financiƫle) ledenadministratie en worden daarnaast alleen gebruikt om u te kunnen informeren over de activiteiten van de vereniging.

De gegevens worden opgenomen in het administratiesysteem van de KNGU. Deze is alleen toegankelijk voor het bestuur. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.  

De gegevens worden binnen twee jaar na beƫindiging van het lidmaatschap uit het administratiesysteem verwijderd.

Een verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering van de gegevens kunt u via de website of per e-mail bij het bestuur indienen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen als u van mening bent dat wij niet zorgvuldig met uw gegevens omgaan.
Telefoon: 06-10 94 48 75
Terug naar de inhoud